EST | FIN | RUS | ENG

Kinnisvarahaldurite iga-aastane täienduskoolitus Tallinnas

 

Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ (KIKKE)

Kinnisvarahalduri täienduskoolitus - kevad 2019

Koolitus on mõeldud nii kinnisvara korrashoiuga tegelevatele halduritele (tase 4-5) kui ka haldus- ja hooldusjuhtidele (tase6)

Energiatõhususe saavutamine ja selle tasuvus - lektorid Anti Hamburg (TTK) ja Pille Hamburg (TTK)


Toimumise aeg: 18.aprill 2019 

Koolituspäev -  registreerimine alates 9.30, koolitus 10.00-17.15

Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool (Tallinn, Pärnu mnt. 62)

Koolituse sihtrühm: Kinnisvarahaldur tase 4 (II) ja tase 5 (III) kutse omajad

Koolitusele registreerimine on avatud eelregistreerimisena: registreerimise tähtaeg on 01.04.2019.

Hilisem registreerimine on võimalik kohtade olemasolul ning osavõtutasule lisandub 20%. 

Osavõtutasu: 110 eur (lisandub käibemaks) 1 õppepäev (8 ak.h.)
Osavõtutasu: 190 eur (lisandub käibemaks) st. nii kinnisvarahalduri kui ka -hooldaja täienduskoolitusel osalemisel (kokku 16 ak.h)

............................................................................................................................................................................................

Täienduskoolituse tutvustav teemakava:  

18.04.19. Loengud kokku 8 ak.h.

9.30 – 10.00 - registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 11.30 - 2 ak.h.: Hoone arvutuslik energiatõhususarv (ETA)

Paus 15 min. 

11.45 - 13.15 -   2 ak.h.: Hoone kaalutud energiaerikasutus (KEK)

13.15  Lõuna 45 min.

14.00 – 14.45 –1 ak.h.: Miks on hoonele vaja energiaauditit ja energiamärgist

14.45 – 15.30– 1 ak.h.:Mis on põhjused miks hoone arvutuslik energiatõhusus praktikas ei realiseeru

Paus 15 min.

15.45 - 16.30 -1 ak.h.: Hoone rekonstrueerispakettide koostamise alused

16.30 – 17.15 – 1 ak.h.:Hoonete rekonstrueerimispaketid ja nende tasuvuse arvesta 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Koolitustele registreerunutele saadetakse täpsem aja- ja teemakava e-postile. Kõik koolitusel osalenud saavad peale koolituse toimumist ka loengute materjalid e-postile.

 
Ülalpool toodud kutse omaja saab selle täienduskoolituse läbimisel tunnistuse täienduskoolituse kohta, mis annab kutse andmise mõistes kohustusliku eriala täiendkoolituse 2018 a mahu 8/16 ak.tundi. Koolitus toimub eesti keeles.

KIKKE-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. Koolitus toimub vähemalt 25 osavõtja registreerumisel.