EST | FIN | RUS | ENG

Koolitused

Järgmine BAASKOOLITUS on toimub kevadel 2022 - palun andke oma soovist varakult teada, et koolitusgruppi saaks planeerida. Hetkel on võimalik registreeruda vaid e-kirja teel (koolitus: nimi, isikukood, te, e-post, arve tasuja andmed). Info vasakul menüüs.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Koolitustel järgime nõudeid, mis on esitatud siseruumides korraldatavatele üritustele (seoses viirusega). Kui mõni koolitus jääb ära / lükkub edasi, siis anname sellest teada ka registreerunutele. Vastavalt kehtivatele reeglitele toimuvad koolitused ka veebikeskkonnas.

NB! Täpsustav info - vaata vasakult menüüst. Jälgi meie kodulehte uueneva info osas - koolituste info täieneb jooksvalt. 

Koolitustele registreerimiseks vajalikke isikuandmeid kasutatakse vaid koolituste tarbeks ja koolitusel osalejaga kontakti võtmiseks.

Koolitustele registreerimine on avatud eelregistreerumisena, et teada saada huviliste /gruppide arvu koolituste läbiviimiseks.  Koolituste toimumisest antakse registreerunutele teada e-posti teel ning meie kodulehel.

Koolitustele on võimalik registreeruda ka peale registreerimise tähtaega juhul, kui grupis on veel vabu kohti. Sellisel juhul lisandub märgitud osavõtutasule 20% selle maksumusest. Koolitused toimuvad vaid grupi täitumisel ning sellest antakse registreerunutele teada.

NB! 2021 välja kuuutatud vene keelsed baaskursused Tallinnas ja Jõhvis toimuvad õppegrupi täitumisel - palun registreeruge meie kodulehel juba varakult, et oleks võimalik grupi täituvust teada! Koolitused toimuvad vaid gruppide täitumise korral. Vastavalt korrale 2021 vaid veebikeskkonnas 

TALLINNA koolitused toimuvad Tallinnas - Hotellis Dzingel, Männiku tee 89 (tasuta parkimine hotelli parklas, kohale saab nii bussiga kui ka rongiga) 

TARTU koolitused toimuvad Tartu Kutsehariduskeskuses, Kopli 1, Tartu 

Parkimine võimalik kooli juures vastavalt võimalustele ja Tartu linna parkimiseeskirjadele.

KK Ekspert OÜ poolt korraldatavad koolitused 2021 - toimuvad veebi teel Zoomi keskkonnas:

           13.09.2021. k.10.00 olete oodatud puhastuse teemalisele koolitusele/esitlusele, mis annaks uusi võimalusi puhastustööde efektiivsemaks teostamiseks. Koolitus toimub 13.09.21. kell 10-12. EcoCare OÜ, Härgmäe 22,Tallinn. Parkimine kohapeal tasuta. Grupi suurus on 8 osalejat. Juhul, kui on rohkem huvilisi, siis 2.grupp on kell 13-15. Koolitus/esitlus läheb arvesse täiendkoolitusena 2 ak.h. ja on tasuta.

Kui on piisavalt huvilisi Lõuna-Eestist/Tartumaalt, siis palun andke teada – organiseerime ka teie jaoks sama koolituse.

Palun andke mulle teada 08.09.21., kes soovib sellel koolitusel osaleda Tallinnas ja kes Tartus.
Rohkem infot:

https://ecocare.ee/meist/

https://ecocare.ee/tooted/

  • Kinnisvara korrashoiu baaskursus 40 ak.h./5p.  kutse (halduri ja hooldaja) esmataotlemiseks ettevalmistujatele (eesti keeles) -  toimub  15. - 30.09.2021. veebi teel Zoomi keskkonnas - palun andke e-posti teel teada oma osalemise soovist, veel on vabu kohti.
  • Kinnisvara korrashoiu baaskursus 16 ak.h./2 p. kutse (halduri ja hooldaja) esmataotlemiseks ettevalmistujatele (vene keeles) - Tallinnas sügisel 2021 - huvilised saavad registreeruda! Обучение обслуживанию недвижимости для подготовительных кандидатов на получение специальности (на русском языке, 16 академических часов)
  • Kinnisvara korrashoiu alane baaskoolitus 16 ak.h./2 p. kutse (halduri ja hooldaja) esmataotlemiseks ettevalmistujatele (vene keeles) - Jõhvis sügisel  2021 - huvlised saavad registreeruda! Обучение обслуживанию недвижимости для подготовительных кандидатов на получение специальности (на русском языке, 16 академических часов)
  • Kinnisvarahalduri tasemed 4 (II) ja 5 (III) iga-aastane täienduskoolitus kutse omajatele - Tallinnas 2021 sügisel
  • Kinnisvarahooldaja tasemed 4 (II) ja 5(III) iga-aastane täienduskoolitus kutse omajatele - Tallinnas 2021 sügisel
  • Kinnisvara haldus- ja hooldusjuhi tase 6 (IV) iga-aastane täienduskoolitus kutse omajatele - Tallinnas 2021 sügisel
  • Kinnisvara korrashoiu (haldajad ja hooldajad) tasemed 4 (II) - 6 (IV) iga-aastane täienduskoolitus kutse omajatele - Tartus 2021 sügisel

Koolituste hinnad sisaldavad kohvi- ja/või lõunapause (saali koolitustel). 

Koolituste teemakava ja täpsem info on koolituste kaupa ära toodud käesoleva menüü alammenüüdes (avanevad vasakul olevatest valikutest või ülevalt "Koolitused" alt).Muudatused teemakavas võimalikud. Kutse omaja läbides oma kutsele vastava iga-aastase täienduskoolituse omandab sellega 2020 aasta kohustusliku erialase täiendusõppe nõutava mahu ning saab kutse taastõendamisel seda kajastada oma koolitustundide koondarvutuse tabelis. 

Eelpool ära toodud täiendkoolituste eesmärgiks on tagada kinnisvara korrashoiu alal tegutsevate ja täienduskoolituste sihtrühmaks olevate spetsialistide ja juhtide kutseteadmiste taseme tõstmine ja kutse omajate teadmiste ajakohastamine. Õpiväljundiks täienduskoolituse läbinule on see, et ta ajakohaselt:

  • orienteerub kinnisvara korrashoidu reguleerivates õigus- ja normatiivaktides;
  • saab aru ja oskab oma tegevuspraktikas kasutada EV standardit EVS 807:2016;
  • oskab lähtuda ja kasutada oma tegevuspraktikas kinnisvara halduse ja/või hoolduse juhendmaterjale ja ekspertide nõuandeid

Täienduskoolituse läbinu saab koolituse läbimise kohta KK Ekspert OÜ vastava tunnistuse/tõendi.

 

Koolitustele registreerimine ja korralduse üldtingimused:

 

Koolitustel osalemine toimub ainult eelregistreerimise alusel. KK Ekspert OÜ määrab iga koolituse osas eelregistreerimise tähtaja. Iga koolituse osas määrab KK Ekspert OÜ koolituse osavõtutasu suuruse, milline lisatakse avalikult kättesaadava koolituse info hulka KK Ekspert OÜ kodulehel. Registreeruda saab kasutades KK Ekspert OÜ kodulehel www.kikk.eu olevat elektroonset registreerumise vormi. Koolitusele registreerunul on õigus saada täiendavat infot e-posti teel koolitus@kikk.eu või tel. 56 83 07 72. KK Ekspert OÜ annab koolitusele registreerunule e-postiga tagasisidet koolitusele eelregistreerumise tähtaja järel selleks mõistliku aja jooksul enne koolituse toimumist. KK Ekspert OÜ saadab koolitusse registreerunu poolt antud andmete põhjal arve koolituse eest tasumiseks. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

 

Iga koolituse õppegrupp (õppegrupid) moodustatakse koolitusele registreerumise ajalise järjekorra alusel. KK Ekspert OÜ-l on õppegrupi mittetäitumisel (reeglina alla 25 registreerunu) õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni ning ka vajadusel muuta koolituse maksumust, millest teavitatakse koolitusse registreerunuid e-posti teel selleks mõistliku aja jooksul enne koolituse toimumist. Koolituse ärajäämisel KK Ekspert OÜ-st tulenevatel põhjustel makstakse koolitusele registreerunule koolituse tasu tagasi.

 

Koolitusel saavad osaleda õppijad, kes on end eelpool toodud korras registreerinud koolitusele, on seejärel õppegruppi arvatud ja korraldanud KK Ekspert OÜ poolt koolituse eest esitatud arve tähtaegse tasumise. Õppija arvatakse koolist välja tema sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve maksmata jätmisel. Kui koolitusele registreerunud õppijal ei ole võimalik koolitusel osaleda, siis tuleks tal sellest teavitada KK Ekspert OÜ-d e-kirja teel koolitus@kikk.eu vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust, sel juhul tagastatakse 75% koolituse osavõtutasust. Koolitusest loobumisel vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse algust või koolituse toimumise ajal või koolitusele kohale mitte ilmumisel koolituse osavõtutasu ei tagastata.