EST | FIN | RUS | ENG

Koolitused

 2019 KOOLITUSED

NB! Kevadistele koolitustele registreerimine on avatud! Täpsustav info - vaata vasakult menüüst. Jälgi meie kodulehte uueneva info osas - koolituste kavad on täpsustamisel - koolituste info täieneb jooksvalt. 

Koolitustele registreerimine on avatud eelregistreerumisena, et teada saada huviliste /gruppide arvu koolituste läbiviimiseks.  Koolituste toimumisest antakse registreerunutele teada e-posti teel ning meie kodulehel.

Koolitustele on võimalik registreeruda ka peale registreerimise tähtaega juhul, kui grupis on veel vabu kohti. Sellisel juhul lisandub märgitud osavõtutasule 20% selle maksumusest.

Registreerumisel täitke palun kõik väljad, mis on märgitud * (tel.nr. ilma koodita). Kõigile registreerunutele tuleb ka automaatne kinnitus e-postile!

NB! Kinnisvarahooldajate täienduskursused - 2 erinevat koolitust - tehnohoolduse ja heakorra teemaline, mis võivad huvi pakkuda ka halduritele. 

NB! Kevadeks 2019 välja kuuutatud vene keelsed baaskursused Tallinnas ja Jõhvis toimuvad õppegrupi täitumisel - palun registreeruge meie kodulehel juba varakult, et oleks võimalik grupi täituvust teada!

TALLINNA koolitused toimuvad Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Pärnu mnt.62, Tallinn.
Parkimine iga osaleja poolt valitud parklas, kuid Kristiine Kaubanduskeskuse parkla on tasuta ja kõige lähemal. Samuti võimalik parkida ümbruskonnas asuvates tasulistes parklates. Kooli juures on raske parkimiskohta leida.

TARTU koolitused toimuvad Tartu Kutsehariduskeskuses, Kopli 1, Tartu 
Parkimine võimalik kooli juures vastavalt võimalustele ja Tartu linna parkimiseeskirjadele.

Tartu koolitused toimuvad Tartu Kutsehariduskeskuses, Kopli 1, Tartu 
Parkimine võimalik kooli juures vastavalt võimalustele ja Tartu linna parkimiseeskirjadele.

KK Ekspert OÜ poolt korraldatuna toimuvad osavõtuks registreerumise põhjal kevadel 2019 järgmised koolitused:

 • Kinnisvara korrashoiu baaskursus 40 ak.h./5p.  kutse (halduri ja hooldaja) esmataotlemiseks ettevalmistujatele (eesti keeles) - toimus Tallinnas 12.-25.märts 2019. Järgmine baaskursus on plaanis korraldada oktoobris 2019.
 • Kinnisvara korrashoiu baaskursus 16 ak.h./2 p. kutse (halduri ja hooldaja) esmataotlemiseks ettevalmistujatele (vene keeles) - Tallinnas 2019 - huvilised saavad registreeruda! Обучение обслуживанию недвижимости для подготовительных кандидатов на получение специальности (на русском языке, 16 академических часов)
 • Kinnisvara korrashoiu alane baaskoolitus 16 ak.h./2 p. kutse (halduri ja hooldaja) esmataotlemiseks ettevalmistujatele (vene keeles) - Jõhvis 2019 - huvlised saavad registreeruda! Обучение обслуживанию недвижимости для подготовительных кандидатов на получение специальности (на русском языке, 16 академических часов)
 • Ohutu korterelamu infopäev - Tallinnas - 2019 sügisel 
 • Ohutu korterelamu infopäev - Tartus - 2019 sügisel 
 • Kinnisvarahalduri tasemed 4 (II) ja 5 (III) iga-aastane täienduskoolitus kutse omajatele - Tallinnas kevadel ja sügisel
 • Kinnisvarahooldaja tasemed 4 (II) ja 5(III) iga-aastane täienduskoolitus kutse omajatele - Tallinnas sügisel - tehnohooldus.
 • Kinnisvarahooldaja tasemed 4 (II) ja 5 (III) iga-aastane täienduskoolitus kutse omajatele - Tallinnas kevadel 08.05.2019 jääb ära grupi mitte täitumise põhjusel. Vabandame! Heakord (Koristuse ja puhastuse teemaline kava olemas) - huvilised saavad registreeruda! Koolitus on planeeritud sügiseks.
 • Kinnisvarahooldaja tasemed 4 (II), 5 (III) ja 6 (IV) iga-aastane täienduskoolitus kutse omajatele - Tartus 09.05.2019 - Heakord (Koristuse ja puhastuse teemaline kava olemas) - kahjuks jääb ära väheste huviliste tõttu. Koolitus on planeeritud sügiseks.
 • Kinnisvara haldus- ja hooldusjuhi tase 6 (IV) iga-aastane täienduskoolitus kutse omajatele - Tallinnas sügisel.
 • Kinnisvara korrashoiu tasemed 4 (II) - 6 (IV) iga-aastane täienduskoolitus kutse omajatele - Tartus sügisel.

KK Ekspert OÜ poolt korraldatuna toimusid osavõtuks registreerumise põhjal sügisel 2018 järgmised koolitused:

 • Kinnisvarahalduri tasemed 4 (II) ja 5 (III) iga-aastane täienduskoolitus kutse omajatele - Tallinnas (1 koolituspäev 2 grupis) 13. ja 19.11.2018.
 • Kinnisvarahooldaja tasemed 4 (II) ja 5(III) iga-aastane täienduskoolitus kutse omajatele - Tallinnas 12.11.2018 - Tehnohooldus (Energiatõhusus)
 • Kinnisvara haldus- ja hooldusjuhi tase 6 (IV) iga-aastane täienduskoolitus kutse omajatele - Tallinnas 21.11.2018.
 • Kinnisvara korrashoiu tasemed 4 (II) - 6 (IV) iga-aastane täienduskoolitus kutse omajatele - Tartus  3.12.2018.
 • Kinnisvara korrashoiu baaskursus 40 ak.h./5p.  kutse (halduri ja hooldaja) esmataotlemiseks ettevalmistujatele (eesti keeles) - Tallinnas toimus 11.-24.10.18. 

Koolituste hinnad sisaldavad kohvi- ja/või lõunapause.

Koolituste teemakava ja täpsem info on koolituste kaupa ära toodud käesoleva menüü alammenüüdes (avanevad vasakul olevatest valikutest või ülevalt "Koolitused" alt).Muudatused teemakavas võimalikud. Kutse omaja läbides oma kutsele vastava iga-aastase täienduskoolituse omandab sellega 2019 aasta kohustusliku erialase täiendusõppe nõutava mahu ning saab kutse taastõendamisel seda kajastada oma koolitustundide koondarvutuse tabelis. 

Eelpool ära toodud täiendkoolituste eesmärgiks on tagada kinnisvara korrashoiu alal tegutsevate ja täienduskoolituste sihtrühmaks olevate spetsialistide ja juhtide kutseteadmiste taseme tõstmine ja kutse omajate teadmiste ajakohastamine. Õpiväljundiks täienduskoolituse läbinule on see, et ta ajakohaselt:

 • orienteerub kinnisvara korrashoidu reguleerivates õigus- ja normatiivaktides;
 • saab aru ja oskab oma tegevuspraktikas kasutada EV standardit EVS 807:2016;
 • oskab lähtuda ja kasutada oma tegevuspraktikas kinnisvara halduse ja/või hoolduse juhendmaterjale ja ekspertide nõuandeid

Täienduskoolituse läbinu saab koolituse läbimise kohta KK Ekspert OÜ vastava tunnistuse/tõendi.

 

Koolitustele registreerimine ja korralduse üldtingimused:

 

Koolitustel osalemine toimub ainult eelregistreerimise alusel. KK Ekspert OÜ määrab iga koolituse osas eelregistreerimise tähtaja. Iga koolituse osas määrab KK Ekspert OÜ koolituse osavõtutasu suuruse, milline lisatakse avalikult kättesaadava koolituse info hulka KK Ekspert OÜ kodulehel. Registreeruda saab kasutades KK Ekspert OÜ kodulehel www.kikk.eu olevat elektroonset registreerumise vormi. Koolitusele registreerunul on õigus saada täiendavat infot e-posti teel koolitus@kikk.eu või tel. 6617997 või 56 83 07 72. KK Ekspert OÜ annab koolitusele registreerunule e-postiga tagasisidet koolitusele eelregistreerumise tähtaja järel selleks mõistliku aja jooksul enne koolituse toimumist. KK Ekspert OÜ saadab koolitusse registreerunu poolt antud andmete põhjal arve koolituse eest tasumiseks. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

 

Iga koolituse õppegrupp (õppegrupid) moodustatakse koolitusele registreerumise ajalise järjekorra alusel. KK Ekspert OÜ-l on õppegrupi mittetäitumisel (reeglina alla 25 registreerunu) õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni, millest teavitatakse koolitusse registreerunuid e-posti teel selleks mõistliku aja jooksul enne koolituse toimumist. Koolituse ärajäämisel KK Ekspert OÜ-st tulenevatel põhjustel makstakse koolitusele registreerunule koolituse tasu tagasi.

 

Koolitusel saavad osaleda õppijad, kes on end eelpool toodud korras registreerinud koolitusele, on seejärel õppegruppi arvatud ja korraldanud KK Ekspert OÜ poolt koolituse eest esitatud arve tähtaegse tasumise. Õppija arvatakse koolist välja tema sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve maksmata jätmisel. Kui koolitusele registreerunud õppijal ei ole võimalik koolitusel osaleda, siis tuleks tal sellest teavitada KK Ekspert OÜ-d e-kirja teel koolitus@kikk.eu vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust, sel juhul tagastatakse 75% koolituse osavõtutasust. Koolitusest loobumisel vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse algust või koolituse toimumise ajal või koolitusele kohale mitte ilmumisel koolituse osavõtutasu ei tagastata.