EST | FIN | RUS | ENG

Töötajad


KOOLITUSJUHT

KK Ekspert OÜ koolituste korraldamisega tegeleb KK Ekspert OÜ koolitusjuht Tiiu Käärma, tel 66 17 997 või 56 83 07 72, e-post: koolitus@kikk.eu Koolitusjuht omab tehnilist kõrgharidust ning kinnisvara haldusjuht tase 6 ja kinnisvara hooldusjuht tase 6 kutseid ning pikaajalist töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas. Tema põhiliseks ülesandeks on täienduskoolituste ettevalmistamine, läbiviimine ja infovahetuse korraldamine kõigi koolituse osapoolte vahel. Samuti tagab koolitusjuht asjakohase sihtrühmale vajaliku õppekavade, õppekeskkonna, lektorite kvaliteedi ja andragoogiliste printsiipide järgimise ning täienduskoolituste kohta tagasiside kogumise.

 

LEKTORID

Täienduskoolitustel on lektoriteks ala tunnustatud koolitajad ja praktikud. Enamus neist omab erialast kõrgharidust või käsitletava ala kutsepädevuse tunnistust. Oma nõusoleku KK Ekspert OÜ koolitustel lektorina kaasa teha on andnud erinevate õppeasutuste (kutsekoolid, kõrgkoolid) õppejõud, avaliku sektori töötajad (näiteks RKAS), erialaliitude (sh EKHHL, EKÜL, EETEL) konsultandid ja korrashoiuteenust pakkuvate ettevõtete vastutavad spetsialistid. Täienduskoolitustel esinevad lektorid selguvad lõplikult vahetult iga loengutsükli toimumisele eelnevalt, esialgsetes õppekavades võib tulla üksikuid muudatusi seonduvalt lektori haigestumise vms objektiivsega seonduvalt.

 
 
RAAMATUPIDAMINE
 
KK Ekspert OÜ ostab sisse raamatupidamise teenust.